حمدرضا عامری درباره خدمات رسانی به زائران اربعین اظهار کرد: ۱۲ هزار دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی زائران اختصاص داده شده است و اگر به تعداد بیشتری اتوبوس نیاز باشد، آن را تامین خواهیم کرد.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری کشور با بیان اینکه تاکنون گزارشی مبنی بر کمبود اتوبوس گزارش نشده است، گفت: ۶۵ درصد از زائرین از مهران، ۲۸ درصد از شلمچه و مابقی از مرز‌های دیگر وارد کشور می‌شوند.

عامری درباره نرخ بلیط اتوبوس‌ برای بازگشت زائران خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه اتوبوس‌ها یک طرف به صورت خالی از مسافر به سمت مرز حرکت می‌کنند، طبیعتا نرخ همانند مسیر رفت محاسبه می‌شود و کاهشی صورت نمی‌گیرد.